Đa dạng hóa mô hình tập hợp hội viên phụ nữ ở xã Cam Chính

07/03/2011
Nâng cao năng lực, vị thế và trao quyền cho phụ nữ là một trong những định hướng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, được các cấp hội Phụ nữ đặc biệt quan tâm. Để hoạt động Hội và phong trào phụ nữ phát triển mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng tới mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Cam Chính (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) thường xuyên chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức hội vững mạnh; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các loại hình tập hợp, thu hút hội viên tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.


Thực hiện chủ trương xóa hộ trắng hội viên, các chi hội phụ nữ cơ sở trong toàn xã đã xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt với 30 hội viên luôn đi đầu trong mọi phong trào của Hội và của địa phương để tuyên truyền, vận động chị em tham gia, phấn đấu mỗi hộ gia đình có ít nhất một hội viên phụ nữ sinh hoạt trong tổ chức hội. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức hội”, thông qua các hoạt động như: Tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống, văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian, tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh, thi đấu bóng chuyền, nữ công gia chánh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Hội Phụ nữ xã Cam Chính tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN và biểu dương điển hình tiên tiến.

 
Các cấp hội phụ nữ xã Cam Chính đã gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng để vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ xã chỉ đạo thành lập 8 câu lạc bộ (CLB) như: CLB “Bình đẳng giới”, CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB “An toàn giao thông”, CLB “Gia đình không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội”, CLB “Doanh nghiệp nữ” với 482 thành viên, đã phát huy tốt vai trò thu hút đông đảo chị em phụ nữ, đặc biệt là thu hút được 106 nam giới cùng tham gia vào hoạt động, góp phần đắc lực trong việc xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Ngoài ra, Hội phụ nữ xã còn thành lập 1 tổ phụ nữ cao tuổi tại chi hội thôn Mai Đàn với 31 bà mẹ tham gia, nêu gương sáng cho con cháu noi theo. 

Nhằm tạo thêm nguồn quỹ để tổ chức các hoạt động, các chi hội phụ nữ đã làm việc với các thôn để mượn đất trồng sắn, trồng rừng, nuôi lợn, gà, đảm nhận các công trình gây quỹ… nên 14/14 chi hội đều có quỹ với tổng nguồn quỹ đạt gần 100 triệu đồng. Đến nay, toàn xã đã có 822/916 hộ có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện vào sinh hoạt trong tổ chức hội, đạt 89,5%, tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ. 

Nhiều phong trào, mô hình, CLB đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHHGĐ, tổ chức cuộc sống gia đình… Nội dung sinh hoạt cũng phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và nguyện vọng của từng đối tượng chị em phụ nữ nên thu hút được nhiều người tham gia. 

Qua các buổi sinh hoạt, các cấp hội phụ nữ đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nội dung hoạt động hội, vận động phụ nữ học tập đăng ký xây dựng gia đình đạt 4 tiêu chuẩn “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Các cấp hội đã vận động được 822/822 hội viên đăng ký học tập, đạt 100%; 15/96 phụ nữ học tập, đạt 15,6%. Qua bình xét cuối năm, có 90% gia đình đạt 4 chuẩn mực. Nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Đa số chị em ngày càng quan tâm và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hăng say lao động sáng tạo nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. 

Cùng với việc đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp hội viên, Hội phụ nữ xã còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập như nhận đỡ đầu hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi, hoạt động tiết kiệm tín dụng, tranh thủ các chương trình, dự án cho phụ nữ nghèo vay vốn làm ăn… 

Hiện tổng số hộ nghèo trong toàn xã là 146 hộ, trong đó hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ là 29 hộ, chiếm 19,8% số hộ nghèo. Năm 2010, Hội phụ nữ xã đã đỡ đầu cho 12 hộ thoát nghèo, đạt 33%. Để giúp cho chị em có thêm điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, Hội phụ nữ xã đã đứng ra tín chấp cho 8 tổ vay vốn qua kênh Ngân hàng CSXH huyện với dư nợ lên đến 4,6 tỷ đồng, cho 309 hộ vay. 

Bên cạnh đó, hoạt động tiết kiệm - tín dụng cũng được các chi hội duy trì và củng cố, nâng tổng số cụm tiết kiệm - tín dụng lên 16 cụm với 375 thành viên, tổng số vốn huy động gần 186 triệu đồng, cho 913 lượt phụ nữ vay. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đã thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt, giúp cho chị em phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo có thêm vốn, nhiều kiến thức để phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm cho chị em ngày càng tin tưởng và gắn bó với tổ chức Hội phụ nữ. 

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp hội viên nên công tác hội và phong trào phụ nữ xã Cam Chính những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, phát huy được năng lực, trí tuệ và khả năng của các tầng lớp chị em phụ nữ tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Theo Báo Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video