Đà Nẵng: Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội, chi hội trưởng phụ nữ

30/06/2022
Vừa qua, Hội LHPN TP. Đà Nẵng đã tổ chức 3 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội, chi hội trưởng phụ nữ.
Các học viên tham gia thảo luận tại lớp tập huấn TOT về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phong trào chống rác thải nhựa năm 2022

Lớp tập huấn TOT về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và phong trào chống rác thải nhựa năm 2022 cho cán bộ Hội, chi hội trưởng phụ nữ và chủ nhiệm các CLB “Sống xanh” tham gia sáng kiến “Huy động CLB Sống xanh tham gia quản lý rác thải tại cộng đồng trong bối cảnh dịch Covid-19”.           

Lớp tập huấn đã cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp chị em tự tin hơn trong công tác vận động cộng đồng với 2 nội dung chính: kỹ năng truyền thông, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu dân cư và triển khai kế hoạch phân loại rác thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2022 của UBND thành phố. Tại đây, các chị đã cùng thảo luận và nêu ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại khu dân cư và đề ra những giải pháp huy động sự tham gia của cộng đồng cùng thực hiện phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Thứ hai là lớp tập huấn Công tác giám sát và phương pháp giải quyết, xử lý các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em. Hội LHPN thành phố đã tập trung hướng dẫn phương pháp giám sát của các cấp Hội phụ nữ đối với công tác phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái cho chi hội phụ nữ. Cách thức và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát sẽ bám sát theo quy định để công tác giám sát đạt hiệu quả cao.

Tập huấn công tác giám sát và phương pháp giải quyết, xử lý các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em

Ngoài ra, lớp tập huấn cũng đã hướng dẫn các bước giải quyết, xử lý một vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em của các cấp Hội; giới thiệu các hình thức xử lý người có hành vi bạo lực theo quy định của pháp luật, cách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại; chia sẻ công tác phối hợp với các ngành trong quá trình giải quyết, xử lý các vụ việc xâm hại quyền của phụ nữ, trẻ em.

Cuối cùng là thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp về tình hình chiến sự Ukraine và những nhận định, bài học rút ra trong công tác ngoại giao, giữ gìn hòa bình, độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam do Đại tá Lê Viết Trí, Nguyên Tổng Biên tập Báo Quân khu V báo cáo. Đây là những thông tin thời sự cần thiết để cán bộ Hội các cấp hiểu hơn về tình hình chiến sự Ukraine và định hướng công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, xây dựng vững mạnh quốc phòng toàn dân.

PNĐN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video