Đại hội đại biểu phụ nữ điểm cấp huyện của Thanh Hóa

22/04/2021
Huyện Đông Sơn là đơn vị điểm cấp huyện, thị thành phố và đơn vị trực thuộc được Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp huyện đại trà trong toàn tỉnh.
BCH Hội LHPN huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Đông Sơn, Hội LHPN tỉnh và 151 đại biểu là cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho hơn 20.000 ngàn hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN huyện Đông Sơn cụ thể hóa phong trào và các cuộc vận động, vận dụng phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mang lại quyền, lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ. 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐBPN huyện lần thứ XXIV đã đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường ngày càng đa dạng và phát triển. Trong nhiệm kỳ, tổ chức hội giúp 65 hộ thoát nghèo, trong đó có 33 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo có địa chỉ bằng nhiều hình thức, góp phần cùng cả huyện năm 2020 không còn hộ nghèo; hỗ trợ thành lập 112 doanh nghiệp do nữ làm chủ và 8 mô hình kinh tế tập thể…

Đại diện lãnh đạo cấp trên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, phụ nữ Đông Sơn đã ngày càng phát huy vai trò trong gia đình và xã hội, là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện về đích huyện nông thôn mới năm 2019. Phong trào hoạt động của hội luôn được tỉnh xếp loại xuất sắc, nhiều năm liền được Trung ương Hội tặng Bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng khác của các ban, sở, ngành

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phụ nữ Đông Sơn ngày càng tích cực, chủ động và hiệu quả vào đời sống chính trị. Nhiệm kỳ 2016-2021, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, HĐND đều tăng.  Nữ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 27,3%, tăng 5,4% và Ủy viên Ban Thường vụ huyện đạt 18,2%, tăng 9,1% so với nhiệm kỳ trước.

Nhiệm kỳ 2021- 2026, Đại hội đã đề ra mục tiêu: vận động, hỗ trợ thành lập mới 15 doanh nghiệp nữ trở lên, thành lập 3 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ; hàng năm mỗi xã, thị trấn giúp thêm ít nhất 8 hộ gia đình đạt “5 không, 3 sạch”; mỗi cơ sở hội xây dựng ít nhất một mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù...

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, đại hội đề ra 2 khâu đột phá gồm: tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động hội; Đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh và một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, gồm 21 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội ĐBPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Lê Thị Vui, tái cử Chủ tịch Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

VP Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video