Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở của các tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Bình hoàn thành đúng kế hoạch

15/03/2021
Theo kế hoạch chung của cả nước, Hội LHPN các tỉnh Ninh Bình, Bắc Giang, Thái Bình đã tổ chức Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng
Ninh Bình: Toàn cảnh Đại hội xã Yên Từ nhiệm kỳ 2021-2026

Ninh Bình:

Với 105 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã, Đại hội đại biểu phụ nữ xã Yên Từ nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

5 năm qua, Hội LHPN xã Yên Từ tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện phong trào phụ nữ, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng việc chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm, nhân diện đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu đã đề ra. 

Đã có nhiều mô hình mới, hiệu quả, cách làm sáng tạo như: xây dựng, duy trì 7,4 km “đường hoa phụ nữ”; Mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, chống rác thải nhựa”; hỗ trợ 62 hộ gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch", vận động 50 hộ gia đình hội viên phụ nữ hiến trên 500m2 đất trị giá trên 1 tỷ đồng, đóng góp trên 200 công lao động làm đường giao thông nông thôn, vận động 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế … Hội đang quản lý hiệu quả 35 tỷ đồng cho 659 hộ vay, trong đó có 356 phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn. Được sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ tỉnh và huyện, Hội đã vận động thành lập HTX Tiên Phong nuôi trồng thủy sản kết hợp trồng cây ăn quả với 22 thành viên, thu nhập bình quân từ 100 – 130 triệu đồng/hộ/năm…Trong 5 năm, Hội đã giúp 23 gia đình phụ nữ nghèo đứng chủ các điều kiện để thoát nghèo, trong đó có 10 hộ thoát nghèo bền vững. 

Đại hội đã bầu 15 chị vào BCH Hội LHPN xã Yên Từ, khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Chị Lê Thị Dịu, tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã. 

Bắc Giang:

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ thị trấn Bích Động

Với chủ đề: “Phụ nữ thị trấn Bích Động đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; tích cực xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần xây dựng thị trấn trở thành khu đô thị trung tâm văn minh, hiện đại”, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội LHPN thị trấn Bích Động, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thị trấn Bích Động thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/9 chỉ tiêu và các nhiệm vụ đề ra. Hoạt động Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo; nhiều phong trào được phát động, triển khai sâu, rộng, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng như phong trào văn nghệ, thể thao, phong trào tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ nghèo, khó khăn, nhân đạo, từ thiện, phong trào xây dựng nông thôn mới, "Chống rác thải nhựa", vệ sinh môi trường... Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 07 chỉ tiêu chủ yếu; 02 Phong trào thi đua: “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam", "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; Khâu đột phá “Đổi mới phương thức tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”; 03 nhiệm vụ trọng tâm, 05 nhóm giải pháp chủ yếu.

Đại hội đã bầu 17 chị tham gia BCH Hội LHPN thị trấn Bích Động khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Việt Yên; chị Võ Thành Lợi tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Bích Động.

Thái Bình:

Hội LHPN xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Thái Bình chọn tổ chức làm điểm đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở với 102 đại biểu chính thực dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN xã Thụy Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra. Nổi bật, Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích tụ ruộng đất, đóng góp gần 10 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Hội LHPN xã và các chi hội trong xã đã giúp 16 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo; vận động cán bộ, hội viên trong xã tham gia tiết kiệm dưới các hình thức được 3,4 tỷ đồng. Tỷ lệ tập hợp hội viên đến cuối nhiệm kỳ đạt 86,43%, hội đã giới thiệu 11 hội viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN xã Thụy Bình xác định 2 khâu đột phá: Ứng dụng công nghệ thông tin, đồng hành và phát huy vai trò của đội ngũ chi hội trưởng, tổ trưởng. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN xã Thụy Bình, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021 -  2026.       

Thu Hoài, Btc Bắc Giang, Lê Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video