100% cơ sở Hội huyện Quang Bình có đội văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ

28/07/2021
Ngày 26/7/2021, Hội LHPN huyện Quang Bình tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo hình thức trực tuyến với 238 đại biểu tham dự tại 26 điểm cầu. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Hà Giang chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện trên địa bàn tỉnh với hình thức trực tuyến.

Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; ông Triệu Tài Phong Bí thư huyện uỷ; ông Nguyễn Trung Ngọc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.

Huyện Quang Bình có 15 cơ sở xã, thị trấn với 13.586 hội viên trong tổng số 21.963 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, với nhiều thành phần dân tộc như: Tày, Kinh, Dao, Mông, La chí, Pà thẻn, Nùng. Tỷ lệ phụ nữ làm nghề nông nghiệp chiếm trên 95%.

Với đặc điểm đó, 5 năm qua, các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã cần cù, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, vị trí, vai trò của phụ nữ dần được cải thiện, nâng lên rõ rệt. 

Tiêu biểu như: Trong lĩnh vực chính trị, phụ nữ các dân tộc ngày càng ý thức được quyền và trách nhiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, tham gia giám sát, phản biện xã hội; Tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu HĐND các cấp, nữ lãnh đạo quản lý ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, tiêu biểu như tỷ lệ nữ đại biểu HĐND huyện đạt 42,42%, cấp xã đạt 33,54%. 100% cán bộ Hội đều có trình độ từ Đại học trở lên, 99,8% có trình độ từ Trung cấp Lý luận Chính trị trở lên.

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ Quang Bình đã phát huy được vai trò làm chủ, với phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, "Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp”... Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức tập huấn 75 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.775 chị, 26 lớp đào tạo nghề cho 692 chị. Từ đó chị em phụ nữ các dân tộc đã mạnh dạn áp dụng kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Các cấp Hội đã đồng hành, hỗ trợ thành lập được 03 hợp tác xã, 36 tổ “phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” do phụ nữ làm chủ, 91 mô hình phát triển kinh tế, qua đó đã giúp được 75 hộ thoát nghèo.

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, phòng chống bạo lực trong gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em. Cùng với đó, các cơ sở Hội đã duy trì có hiệu quả 11 mô hình “Hội nàng dâu tự quản” trong các dòng họ, 67 “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, 15 CLB trong lĩnh vực gia đình và 100% cơ sở Hội có CLB/đội văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều hình thức hoạt động đa dạng phong phú mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc đã góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho phụ nữ.

Đại hội đã bầu ra BCH  Hội LHPN huyện gồm ủy viên. Với mục tiêu phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, khẳng định vị thế tổ chức tiên phong hành động vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 8 chỉ tiêu cụ thể, 5 nhóm giải pháp. 02 khâu đột phá được xác định là: Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và nâng cao tỷ lệ hội viên, thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

Sau Đại hội điểm, theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà Giang Đại hội cấp huyện/thành phố sẽ hoàn thành trước ngày 31/8/2021. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 10/2021.

                                           

Phùng Thương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video