5 nữ cán bộ ngoại giao được phong hàm Đại sứ

24/12/2013
Chiều 19/12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định phong hàm Đại sứ đã cho 22 cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao, trong đó có 5 nữ Đại sứ.

Họ những người đáp ứng đủ các quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh về hàm cấp ngoại giao và Điều 12 Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 16/3/1996 của Chính phủ.

Các nữ Đại sứ được phong đợt này gồm:

1. Hà Thị Ngọc Hà, Đại sứ Việt Nam tại Chile;

2.  Nguyễn Thị Thanh Hà, Hàm Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế;

3. Nguyễn Thái Yên Hương, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao;

4.  Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine;

5. Nguyễn Thị Nhã, Tổng Lãnh sự tại Hong Kong;

CÁC ĐỀ ÁN

Video