Bắc Giang chuẩn bị toàn diện cho Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

19/02/2021
Để chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bắc Giang đã sớm chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội tập trung thực hiện các nội dung cần thiết để bảo đảm tổ chức Đại hội thành công.
Tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các huyện/thành Hội và đơn vị chủ động báo cáo, tham mưu với cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội Đại biểu Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở.

Tổ chức tập huấn dưới hình thức trực tuyến tại 10 điểm cầu (tại tỉnh và 09 huyện) có 540 cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở và Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở tham gia tập huấn, đạt 100%. Qua đó đã quán triệt nghiêm túc các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội; trao đổi, thảo luận, giải đáp các thắc mắc nhằm làm rõ các nội dung  đảm bảo tổ chức Đại hội theo đúng quy định và chỉ đạo của cấp trên; hướng dẫn xây dựng các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn cụ thể về nội dung, chương trình, kịch bản,.... chuẩn bị tổ chức Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội cấp cơ sở hoàn thành xong trước 20/5/2021 (Đại hội điểm xong trong tháng 3); Cấp huyện hoàn thành trong tháng 8/2021 (điểm xong trong tháng 6); cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2021.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã rà soát, làm việc với cấp ủy huyện Việt Yên, lựa chọn Hội LHPN thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở và Hội LHPN huyện Việt Yên làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện, trên cơ sở đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai tổ chức Đại hội trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, mỗi huyện/thành phố đã lựa chọn 01 cơ sở Hội tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo tổ chức Đại hội đơn vị mình. Đến nay Hội LHPN huyện Việt Yên đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ thị trấn Bích Động và Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Việt Yên nhiệm kỳ 2021-2026; và đang tích cực chuẩn bị đầy đủ các nội dung, chương trình, điều kiện để tổ chức Đại hội. Hội LHPN tỉnh đã thành lập Tổ chỉ đạo điểm và các tổ giúp việc chuẩn bị Đại hội điểm để chỉ đạo, hỗ trợ Hội LHPN thị trấn Bích Động và Hội LHPN huyện Việt Yên tổ chức thành công Đại hội điểm, tạo tiền đề để chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ 03 cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Việc định hướng xây dựng báo cáo chính trị được Hội LHPN tỉnh đặc biệt chú trọng bởi đây là văn bản rất quan trọng, mặc dù phương hướng, nhiệm vụ đề ra cho 5 năm nhưng còn phải xây dựng tầm nhìn dài hơi hơn. Chính vì vậy, Hội LHPN tỉnh yêu cầu các cấp Hội trong tỉnh phải nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII cũng như Chiến lược phát triển tổ chức Hội để có cách tiếp cận cập nhật, bám sát tình hình diễn biến trong nước và xu hướng phát triển trong thời gian tới; phát huy, tập trung trí tuệ của hội viên, phụ nữ, cán bộ Hội để từ đó cụ thể hoá các nhiệm vụ, các hoạt động trong phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026... Quá trình xây dựng nội dung báo cáo chính trị, cần nắm rõ nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ và quán triệt phương châm“Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ”. Các cấp Hội thực hiện theo: cấp tỉnh/thành phố định hướng và cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lớn cho báo cáo Đại hội ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, cơ sở; cấp quận/huyện trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng báo cáo chính trị cấp cơ sở.

Việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện để chỉ đạo tổ chức Đại hội là việc làm hết sức quan trọng cho sự thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí của Hội trong hệ thống chính trị, đồng thời chỗ dựa tin cậy của các tầng lớp hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video