Bắc Giang: Tập huấn thực hành phần mềm quản lý cán bộ hội viên cho cán bộ Hội cơ sở

03/12/2021
Hội LHPN tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức 02 lớp tập huấn hướng dẫn thực hành phần mềm quản lý cán bộ hội viên cho 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN của các xã, thị trấn và cán bộ chuyên trách cấp huyện tại 02 huyện Sơn Động và Lục Ngạn.
Toàn cảnh buổi tập huấn

Các học viên được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên máy tính các nội dung: Cơ cấu tổ chức, quản lý hội viên, theo dõi cán bộ hội, theo dõi cán bộ nữ, thi đua khen thưởng và quản lý biểu mẫu. Trong quá trình thực hành, các học viên đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cập nhật dữ liệu.

Qua đó, các học viên được trang bị phương pháp, cách thức làm việc, sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý cán bộ hội viên nhằm đảm bảo việc thống kê, quản lý số liệu kịp thời, chính xác và khoa học, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội thời kỳ mới.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ chủ tịch, phó chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn và cán bộ chuyên trách cấp huyện của Hội LHPN các huyện, thành phố còn lại.

                                          

BTC Bắc Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video