Bình Định: Gần 2.200 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở giỏi

27/03/2011
Kết thúc nhiệm kỳ 2006-2011, theo bình chọn và đề nghị của các cấp Hội phụ nữ, có 2.195 cán bộ Hội cơ sở trong tỉnh Bình Định được tặng danh hiệu Cán bộ Hội cơ sở giỏi, nhiệm kỳ 2006-2011.

Trong đó, có 5 cán bộ được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, 80 cán bộ được Hội LHPN tỉnh và 2.110 cán bộ được Hội LHPN cấp huyện, xã tặng danh hiệu này. Việc trao tặng danh hiệu Cán bộ hội cơ sở giỏi nhiệm kỳ 2006-2011 sẽ được tiến hành vào dịp đại hội hết nhiệm kỳ ở các cấp Hội.

Theo N. Sương - báo Bình Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video