Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ cho công chức cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam

12/05/2020
Sáng ngày 11/5/2020, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia - Bộ Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương cho 39 công chức là trưởng, phó các ban, đơn vị thuộc TW Hội LHPN Việt Nam.
NGUT, Tiến sĩ Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Lễ Khai giảng

Diễn ra trong 3 tháng, khóa học ngoài việc cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ công chức đang là lãnh đạo, quản lý cấp vụ và quy hoạch cấp vụ, còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ này trước và sau khi được bổ nhiệm.

 

Xác định việc tham gia học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của cán bộ công chức, Ban Tổ chức lớp học yêu cầu các học viên nghiêm túc sắp xếp, có kế hoạch, phân bổ thời gian một cách hợp lý nhằm đảm bảo đầy đủ thời gian nghiên cứu, học tập trên lớp cũng như tự nghiên cứu, vận dụng vào công tác hiệu quả.

Ban Tổ chức, ảnh Khánh Lê

CÁC ĐỀ ÁN

Video