Cách gây quỹ Hội của phụ nữ Suối Bau

23/06/2010
Ở xã Suối Bau, huyện Phù Yên (Sơn La) có 444 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 10 chi hội. Là xã vùng III, nhưng nơi đây có cách gây quỹ để hoạt động hội hiệu quả, giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo.

Phong trào bắt đầu từ năm 1998. Thấy tình trạng các chi hội chỉ sinh hoạt “chay”, mỗi năm 1 đến 2 lần sinh hoạt, không có phong trào và không quỹ hoạt động. Cả xã có 450 gia đình thì có tới 300 hộ thuộc diện nghèo. Ban Chấp hành Hội LHPN vận động các ủy viên BCH Hội góp tiền, đủ mua 1 con dê cái và mượn 1.000m2 đất trồng ngô.

Sau 3 năm, đàn dê có 5 con. Bán đàn dê, mua 1 con bò cái giao cho gia đình chị Vàng A La là ủy viên BCH Hội phụ nữ xã nuôi theo thỏa thuận: bò đẻ được 2 con thì người nuôi được hưởng 1 con. Cứ luân chuyển như thế, đến nay Hội đã có đàn bò 8 con, trị giá trên 40 triệu đồng, (sau khi đã trả công cho hội viên nuôi 8 con). Đây là cách làm không mới, nhưng được xã Suối Bau kiên trì áp dụng nhiều năm. Vừa có thu nhập cho gia đình hội viên, vừa có quỹ hội hoạt động.

Chị Sồng Thị Cho ở bản Suối Cáy là hội viên nghèo được nhận nuôi bò kể: mình vừa chuyển bò cái cho hộ khác nuôi. Bây giờ, trẻ con ở nhà có 1 con bê để chăn thả, chồng con vui lắm. Chị Sồng Thị Mỷ Chủ tịch Hội Phụ nữ xã phấn khởi: từ cách làm này, Suối Bau động viên 10 chi hội bản học làm theo.

Ở các bản, tùy theo địa bàn thực tế lại có cách làm riêng của mình. Bản có nhiều nước thì đào ao nuôi cá, bản có nhiều đồi cây thì góp vốn nuôi gà đen làm hàng hóa. Với cách làm này, đến nay chi hội phụ nữ nào cũng có quỹ hoạt động như quỹ chi hội bản Suối Chèo có 2 con bò, trị giá 10 triệu đồng; chi hội bản Suối Giàng có 4 con dê, 1 con bò trị giá 8 triệu đồng... Các chi hội khác đều có quỹ từ 2 triệu đồng trở lên. Tổng quỹ hội cả xã lên tới 120 triệu đồng. Số tiền và gia súc đó các chi hội ưu tiên cho các hộ hội viên nghèo vay không tính lãi.

Cách làm đơn giản này, tuyên truyền cho chị em biết tiết kiệm, có vốn, có kiến thức chăn nuôi. Nhiều hộ đã bỏ thêm tiền, động viên chồng con đào ao nuôi cá, nuôi gà đen làm hàng hóa, bình quân mỗi hộ có thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng/năm nhờ chăn nuôi. Ở Suối Bau bây giờ đã có nhiều hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo như gia đình chị Lầu Thị Sa ở bản Suối Bau, chị Thào Thị Dở ở bản Suối Chèo, chị Mùa Thị Tồng ở bản Suối Giàng…

Có quỹ hoạt động, thấy được lợi ích cả về vật chất lẫn tinh thần, chị em phụ nữ ở Suối Bau nhiệt tình tham gia Hội. Từ chỗ chỉ có 240 hội viên bây giờ có 444 hội viên, tỷ lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt hội đạt 82% con số này với Suối Bau rất có ý nghĩa. Năm 2006 xã vẫn còn chi hội bản Suối Hiền và Thịnh A bị xếp loại trung bình, yếu. Đến nay, 100% các chi hội đều được xếp loại khá trở lên, có 5 người đạt danh hiệu cán bộ hội giỏi, Hội LHPN xã được Hội LHPN huyện xếp loại vững mạnh. Được TW Hội Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2009.

Theo báo Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video