Cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào công tác Hội

16/01/2018
Diễn ra trong hai ngày 16,17/01/2018 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XII nhằm đánh giá kết quả hoạt động Hội năm 2017, đề ra chương trình hoạt động năm 2018.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã điểm lại kết quả cũng như hạn chế công tác Hội trong năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; quán triệt tinh thần chủ trương, nghị quyết của Đảng và định hướng các vấn đề hội nghị cần thảo luận để đề ra chương trình hoạt động năm 2018 cũng như các năm tiếp theo.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ: để thực hiện các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, hưởng ứng phương châm của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc XII, Ban Chấp hành cần nhìn nhận thẳng thắn các tồn tại, yếu kém, tập trung thảo luận những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, những việc lớn của tổ chức Hội không chỉ của năm 2018 mà của cả nhiệm kỳ.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Hội nghị


Chủ tịch cũng chỉ ra các vấn đề cần tập trung thảo luận tại hội nghị như: làm thế nào để kết quả một số chỉ tiêu Nghị quyết là không hình thức, đảm bảo tính bền vững cho các năm tiếp theo; tận dụng được thành quả cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác Hội; Hội cần tập trung làm gì để không chồng chéo, tạo nên “thương hiệu” riêng của Hội; tạo sức mạnh tổng hợp của các lực lượng phụ nữ, phát huy vai trò của doanh nhân, trí thức...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động Hội, tán thành các vấn đề Hội sẽ tập trung giải quyết trong năm 2018.

 Ảnh minh họa

 Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Đồng chí chỉ đạo: Hội cần nghiên cứu, cụ thể các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào công tác Hội; có những hoạt động trọng tâm, trọng điểm để khẳng định vai trò của tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ như: hỗ trợ phụ nữ tiếp cận chính sách pháp luật một cách sâu sắc; tăng cường hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, đặc biệt bình đẳng về mặt cơ hội; tập trung quan tâm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của phụ nữ, ưu tiên vấn đề xâm hại phụ nữ, trẻ em...


 Ảnh minh họa

 Toàn cảnh Hội nghị


 9 kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ và công tác Hội năm 2017 là:
(1) Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, sớm triển khai Nghị quyết Đại hội tới các cấp Hội và hội viên, phụ nữ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú;
(2) Tạo khung chính sách huy động sự tham gia của các ngành, các cấp và phát huy vai trò chủ thể của phụ nữ để giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ với việc đề xuất thành công hai đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” và “Tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”;
(3) Hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW, Luật Bình đẳng giới và sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 56/2012/NĐ-CP;
(4) Các cấp Hội đã nỗ lực triển khai các hoạt động thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trong chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;
(5) Công tác giám sát, phản biện, góp ý tham gia xây dựng pháp luật, chính sách bình đẳng giới được các cấp hội quan tâm, thực hiện;
(6) Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả các hoạt động vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo;
(7) Tiếp tục thực hiện tốt công tác hậu phương, quân đội, hướng về biển đảo; đền ơn đáp nghĩa; thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; hỗ trợ hội viên, phụ nữ khó khăn;
(8) Tổ chức thành công 10 sự kiện lớn của Hội có tác động tốt đối với phụ nữ và cộng đồng;
(9) Các cấp Hội đã nỗ lực, tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video