Daiichi Life Việt Nam phát triển sản phẩm bảo hiểm vi mô hướng tới đối tượng phụ nữ có thu nhập thấp

05/09/2020
Trong khuôn khổ của Dự án Tài chính Toàn diện Đáp ứng Nhu cầu Giới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và dự án của JICA hiện đã đồng hành cùng tổ chức, Daiichi Life Việt Nam vừa thực hiện khảo sát lấy ý kiến khách hàng về ý tưởng sản phẩm bảo hiểm vi mô trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Tiền Giang.
Thực hiện khảo sát tại Quảng Bình

Với nhu cầu khảo sát không chỉ ý kiến khách hàng về ý tưởng sản phẩm mà còn tìm hiểu tiềm năng phân phối sản phẩm thông qua Hội Phụ nữ, Daiichi Life Việt Nam, với sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam, đã làm việc với các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở của hai tỉnh.

Qua đó, đã thảo luận sơ bộ về tiềm năng xây dựng kênh phân phối lấy Hội LHPN Việt Nam làm nóng cốt; Chia sẻ về chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu tuân thủ quy định của pháp luật của từng tổ chức và mong muốn hợp tác hai giữa hai bên.

Đại diện Daiichi Life Việt Nam cho biết, chuyến khảo sát đã mang lại rất nhiều thông tin quý báu để Daiichi Life Việt Nam có thể phát triển sản phẩm theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phân khúc khách hàng thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ thu nhập thấp ở khu vực nông thôn và thành thị.

Khảo sát tại Tiền Giang

Từ các thông tin này, Daiichi Life Việt Nam sẽ điều chỉnh sản phẩm bảo hiểm vi mô theo hướng đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau, phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Trong quá trình đó, JICA sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam thiết kế sản phẩm và công cụ để thúc đẩy sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng là phụ nữ thu nhập thấp.

Ban Kinh tế TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video