Dấu ấn nhiệm kỳ: Phụ nữ Thái Nguyên hoàn thành và vượt mức 9/9 chỉ tiêu đề ra

17/09/2021
9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII; 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đều đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao là những kết quả công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đồng chí lãnh đạo TƯ Hội, Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khai trương phòng họp trực tuyến của Hội LHPN tỉnh

Với lực lượng chiếm 51,1% dân số của tỉnh, trong đó có trên 260 nghìn hội viên phụ nữ, dù ở bất kỳ lĩnh vực, cương vị, lứa tuổi nào, phụ nữ Thái Nguyên cũng luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, vun đắp hạnh phúc gia đình; nỗ lực vươn lên khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của phụ nữ trong đời sống xã hội.

5 năm qua, đã có hàng nghìn điển hình phụ nữ Thái Nguyên được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, trong đó 642 tập thể, 376 cá nhân phụ nữ tiêu biểu được nhận các giải thưởng, danh hiệu cao quí của Đảng và Nhà nước, Bằng khen của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh.

Những con số ấn tượng của phụ nữ Thái Nguyên

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ do Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đề ra đều hoàn thành: 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII; 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đều đạt và vượttrong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao. Cụ thể:

Chỉ tiêu 1: 100% Hội LHPN cấp huyện, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa tiêu chí thực hiện phong trào thi đua; có 3.467 điển hình được các cấp Hội phát hiện, biểu dương và tuyên truyền (vượt 1.687 điển hình).

Chỉ tiêu 2: Trung bình hàng năm, các cấp Hội cơ sở tổ chức được trên 2.250 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức (vượt 1.894 hoạt động); Các cấp Hội đăng tải 3.313 tin/bài tuyên truyền hoạt động Hội trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương (vượt 1.487 tin/bài).

Chỉ tiêu 3: 100% cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; toàn tỉnh có 193.819 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không 3 sạch, trong nhiệm kỳ đã giúp 21.443 hộ đạt tiêu chí (vượt 5.593 hộ).

Phụ nữ Thái Nguyên có những hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chỉ tiêu 4: Toàn tỉnh có 170.880 lượt bà mẹ (vượt 70.880 bà mẹ) và 61.858 thành viên khác trong gia đình (vượt 21.858 thành viên) có con từ 0-16 tuổi được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi, dạy con theo các giai đoạn phát triển của trẻ, góp phần giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng toàn tỉnh xuống dưới 10% vào năm 2020.

Chỉ tiêu 5: Phối hợp đào tạo, tư vấn nghề cho 24.672 lao động nữ (vượt 9.672 lao động), trong đó có 18.284 (74,1%) lao động nữ có việc làm sau đào tạo (vượt 4,1%); Hội LHPN huyện/thành phố/thị xã xây dựng được 511 mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ 202 phụ nữ khởi nghiệp (vượt 64 phụ nữ); giúp 2.376 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo chuẩn đa chiều (vượt 584 hộ); hỗ trợ thành lập 16 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý (vượt 06 hợp tác xã).

Chỉ tiêu 6: Hội LHPN tỉnh, huyện đề xuất được 15 chính sách/chương trình/đề án liên quan đến phụ nữ; các cấp Hội giám sát 1.004 chính sách; góp ý 1.424 dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương (Vượt 13 chính sách được đề xuất, vượt 58 chính sách được giám sát, vượt 478 dự thảo văn bản).

Chỉ tiêu 7: 100% cơ sở Hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 74,2% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ sở Hội có quỹ hoạt động và tăng 22,4% so với đầu nhiệm kỳ (vượt 2,4%).

Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Thái Nguyên nhiệm kì 2021-2026 tổ chức ngày 13/8/2021 thành công tốt đẹp

Chỉ tiêu 8: Số hội viên tăng thêm 15.198 hội viên (vượt 3.198); không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia hoạt động HộiTỷ lệ hội viên nòng cốt đạt tỷ lệ 42,23% (vượt 2,23%).

Chỉ tiêu 9: 100% Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp tỉnh, huyện và Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định (vượt 10%); 100% chi hội trưởng và cán bộ chuyên trách Hội các cấp được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ (đạt chỉ tiêu).

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào thi đua, hai cuộc vận động, khâu đột phá đã được các cấp Hội triển khai sâu rộng, thực sự trở thành đòn bẩy để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIII. Tổ chức Hội ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

 

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 01 ngày, ngày 17/9/2021 tại Tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

Để Đại hội thành công, ban tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phương châm Đại hội: "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển".

Chủ đề của Đại hội: "Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh".

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video