Gần 450 cán bộ Hội cơ sở và Bộ đội Biên phòng được tập huấn trực tuyến về công tác dân tộc, tôn giáo

11/11/2021
Chương trình tập huấn trực tuyến diễn ra tại 15 điểm cầu với sự tham dự của gần 450 học viên là cán bộ Hội phụ nữ các cấp và lực lượng Biên phòng đến từ 15 tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc và miền Trung.
TS Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cung cấp thông tin, tuyên truyền về “Quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về DTTG và nhiệm vụ của tổ chức Hội”

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ngày 21/02/2019 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo".

Căn cứ Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông "V/v thống nhất kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2021" ; Căn cứ Kế hoạch phối hợp giữa TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về "Thực hiện Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2021; trong 2 ngày 9 & 10/11, tại Hà Nội, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Chương trình "Tập huấn công tác thông tin tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo".

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, cung cấp thông tin, tuyên truyền về “Biên giới quốc gia, những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay”

Chương trình gồm lớp 1 dành cho các tỉnh biên giới phía Bắc thuộc Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với các học viên là lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo/Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương; Chủ tịch Hội LHPN các xã biên giới thuộc Chương trình giai đoạn 2018 - 2020, giai đoạn 2021 - 2025 và xã trọng điểm về dân tộc, tôn giáo (DTTG). Với Bộ đội biên phòng là các đồng chí Trưởng ban Vận động quần chúng; Chính trị viên phó các đồn Biên phòng có xã thuộc Chương trình. Lớp thứ hai dành cho các tỉnh trung du miền núi phía Bắc gồm các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ Hội LHPN tỉnh phụ trách công tác DTTG; Chủ tịch Hội LHPN xã nhiều dân tộc, tôn giáo.

Chương trình tập huấn trực tuyến diễn ra tại 15 điểm cầu với sự tham dự của gần 450 học viên là cán bộ Hội phụ nữ các cấp và lực lượng Biên phòng đến từ 15 tỉnh biên giới, miền núi phía Bắc và miền Trung

Nội dung tập huấn do báo cáo viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong công tác thông tin tuyên truyền về DTTG giảng dạy với 3 nhóm chuyên đề quan trọng:

(1) Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về DTTG và nhiệm vụ của tổ chức Hội; kỹ năng nhận diện, đấu tranh với hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật; vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; nắm bắt thông tin, phát hiện "điểm nóng" liên quan đến DTTG của Hội LHPN các cấp.

(2) Triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025)/(Chương trình MTQG 1719) và tham vấn, góp ý Dự thảo Hướng dẫn thực hiện Dự án 8 "Dự án thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".

"Tập huấn công tác thông tin tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo".

(3) Nội dung, cách thức triển khai Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 - 2025" tại cơ sở  và "biên giới quốc gia, những vấn đề nổi lên trên các tuyến biên giới, vùng biển trong tình hình hiện nay"...

Phát biểu tại Chương trình tập huấn, TS Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết: "Chương trình tập huấn là dịp để cung cấp các thông tin, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm; phát huy sáng kiến trong công tác vận động phụ nữ DTTG tại cơ sở cho cán bộ Hội các cấp và Bộ đội Biên phòng; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác vận động phụ nữ DTTG, đạt các chỉ tiêu, mục đích của Chương trình MTQG 1719, Dự án 8 và Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2021 - 2025" .

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video