Gặp mặt nữ đại biểu Quốc hội khóa XII

19/06/2009
Tối ngày 16/6/2009, tại trụ sở TW Hội LHPN Việt Nam 39 Hàng Chuối, Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam đã có cuộc gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội nhân dịp các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 5 khoá XII.

Tới dự có đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW, đồng chí Phan Lương Cừ - Phó chủ nhiệm uỷ ban Văn hoá xã hội của Quốc hội.

Thay mặt ĐCT TW Hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo một số kết quả hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm, một số hoạt động lớn của Hội trong thời gian tới đồng thời cảm ơn các đồng chí nữ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nữ đại biểu quốc hội đã đi sâu đi sát thực tế và có những đề xuất, kiến nghị hết sức xác đáng tại Quốc hội góp phần bảo về quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới.

Đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã trình bày báo cáo về công tác cán bộ nữ sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

Báo cáo nêu rõ, mặc dù Nghị quyết 11/NQ-TW Bộ Chính trị thể hiện rõ quan điểm về công tác cán bộ nữ: “Xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng”; đồng thời xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa” là một nhiệm vụ quan trọng của công tác phụ nữ, nhưng sau 2 năm thực hiện Nghị quyết và gần 1 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia trong các cấp uỷ ở cấp TW giảm, cấp địa phương tăng không đáng kể. Nói một cách khác tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ hiện nay “miền núi cao hơn miền xuôi, địa phương cao hơn TW”.

Các nữ đại biểu Quốc hội đã tập trung phát biểu ý kiến, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng một số vấn đề nhằm nâng cao tỷ lệ nữ trong cấp uỷ, chính quyền các cấp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW đã biểu dương những đóng góp của đội ngũ nữ đại biểu Quốc hội, khẳng định năng lực của các nữ đại biểu hiện nay rất đáng tự hào, nhiều nữ đại biểu có những câu hỏi chất vấn sắc sảo, thể hiện trình độ trí tuệ cao. Đồng chí cũng khẳng định, lãnh đạo Đảng, nhà nước đang trăn trở trước thực trạng tỷ lệ nữ chưa đạt yêu cầu như hiện nay và đề nghị Hội LHPN Việt Nam, các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu tham mưu, đề xuất những bước đi cụ thể làm cơ sở kiến nghị với Đảng góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết 11-NQ/TW và Luật bình đẳng giới.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video