Gia Lai: Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cơ sở

06/01/2022
Nhằm triển khai Đề án 1893 “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ, giai đoạn 2019-2025”, Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 206 chị là Chủ tịch, nguồn chức danh Chủ tịch Hội LHPN cấp xã và chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Trường Chính trị tỉnh trao Giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành chương trình tập huấn

Lớp tập huấn diễn ra với 10 chuyên đề nhằm nâng cao năng lực, khả năng và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác Hội tại cơ sở, đồng thời hướng dẫn việc triển khai 1 cuộc vận động, 2 phong trào thi đua, 2 khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn đưa ra phương pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến hội viên phụ nữ tại địa bàn.

Kết thúc lớp tập huấn, Hội LHPN tỉnh đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội theo Đề án 1893 cho 206 chị là Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 56 chi hội trưởng phụ nữ tại huyện Chư Prông. Các lớp tập huấn được tổ chức thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Ban Xây dựng tổ chức Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video