Giao lưu và nghe nói chuyện về truyền thống giữa Hội LHPN Việt Nam và 2 Tiểu đoàn kết nghĩa

29/12/2004
Chiều 22/12/2004, tại cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã diễn ra cuộc giao lưu giữa tuổi trẻ cơ quan TW Hội và 2 Tiểu đoàn Phủ Thông, Bình Ca. Nhân dịp này, Trung tướng Hồng Cư -nguyên Chính trị viên đầu tiên của Tiểu đoàn Bình Ca, đã đến nói chuyện với cán bộ Hội và các chiến sĩ về truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam và 56 năm kết nghĩa giữa Hội LHPN Việt Nam và 2 Tiểu đoàn.

Buổi giao lưu đã giúp cán bộ và tuổi trẻ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam cùng chiến sĩ 2 Tiểu đoàn kết nghĩa hiểu hơn về truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam trong 60 năm chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đây, mọi người cũng thêm hiểu về lịch sử và truyền thống kết nghĩa 56 năm qua giữa Hội LHPN Việt Nam và 2 Tiểu đoàn em nuôi. Từ đó, mỗi người sẽ có những đóng góp thiết thực để gìn giữ, phát huy truyền thống quân - dân tốt đẹp đã được các thế hệ đi trước xây dựng và vun đắp.

Tin & ảnh: Hà Thanh Vân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video