Hà Tĩnh: Chuẩn bị chu đáo các bước tiến hành Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

05/02/2021
Xác định, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ, Hội LHPN tỉnh Hà tĩnh đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị chu đáo các bước để tiến hành Đại hội thành công
BTV Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê) tập trung xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch xác định tiến trình Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu từ quý I/2021, hoàn thành trong quý II/2021; đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện và tương đương bắt đầu từ quý II/2021, hoàn thành trong quý III/2021; Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh được thực hiện trong quý IV/202.

Trong tháng 2, Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê) sẽ là đơn vị tiến hành đại hội điểm cấp xã; tháng 7, Hội LHPN Nghi Xuân sẽ thực hiện đại hội điểm cấp huyện. Các bước chuẩn bị cho đại hội được Hội LHPN các cấp ở Hà Tĩnh triển khai ngày từ đầu năm 2021.

Được chọn là đơn vị đại hội điểm, Hội LHPN xã Phú Gia (Hương Khê) đang tập trung thực hiện các bước về nội dung, nhân sự và các điều kiện tổ chức đại hội. Chị Trần Thị Hợi - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Gia cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới đã hoàn thành theo đúng quy trình 5 bước, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, tính kế thừa, phát triển. Ban Thường Hội LHPN xã đang tập trung xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội. Báo cáo sẽ được lấy ý kiến rộng rãi đến tận hội viên phụ nữ thông qua các cuộc sinh hoạt chi hội. “Chúng tôi xác định cần tập trung cao nhất cho báo cáo chính trị, nhất là việc xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nhiệm kỳ mới trên cơ sở bám sát hướng dẫn của hội cấp trên, các chương trình, mục tiêu nhiệm vụ công tác hội trong giai đoạn mới và các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH địa phương” - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Gia nhấn mạnh.

Theo kế hoạch đề ra, trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội điểm cơ sở, Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã sẽ chọn 1 đơn vị tổ chức đại hội điểm cơ sở cấp huyện từ tháng 4 và sẽ hoàn thành đại hội cấp cơ sở trong tháng 6/2021. Thời điểm này, các đơn vị được Hội LHPN huyện chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện cũng đã khởi động các bước chuẩn bị.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thạch Văn (Thạch Hà) Bùi Thị Huyền cho biết, Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã tiến hành được 3 bước trong quy trình nhân sự nhiệm kỳ mới và đang tập trung xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội. Bên cạnh đó, phong trào thi đua hướng tới đại hội cũng được khơi dậy mạnh mẽ ở từng thôn xóm với mục tiêu mỗi chi hội có 2 công trình/phần việc thiết thực chào mừng, tập trung vào chỉnh trang vườn hộ và khu dân cư; xây dựng vườn mẫu; phát triển các mô hình sản xuất; giúp đỡ phụ nữ nghèo.

Được biết, thực hiện Chỉ thị 01/CT-TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản kế hoạch hướng dẫn các cấp hội triển khai thực hiện; thành lập Bân tổ chức và các tiểu ban liên quan đến Đại hội. Đồng thời đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Hội LHPN tỉnh gửi các cấp Hội lấy ý kiến. Các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh được phân công chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp.

Song song với công tác chuẩn bị cho Đại hội, các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh tích cực tham gia phong trào thi đua Phụ nữ Hà Tĩnh giữ trọn niềm tin theo Đảng, đoàn kết, sáng tạo thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” lập thành tích hướng về đại hội phụ nữ các cấp, chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.

Chào mừng Đại hội Đảng, Hội LHPN các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã trao 22 mái ấm tình thương, hỗ trợ 29 mô hình sinh kế, tặng 1.276 suất quà, gắn biến 535 nhà sạch, vườn đẹp, thành lập 41 CLB, xây dựng 16 tuyến đường hoa với chiều dài trên 10 km, triển khai 39 vườn ươm... Tổng giá trị các hoạt động hơn 2,7 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Việt Hà cho biết “Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI  nhiệm kỳ 2021-2026 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ. Qua đó phát huy trách nhiệm của cán bộ hHi các cấp và huy động sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ trong quá trình tổ chức đại hội cũng như các phong trào thi đua, công trình, phần việc chào mừng có ý nghĩa thiết thực”.

Ban Tg Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video