Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở

24/07/2018
- Hội LHPN TP Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng nắm bắt thông tin, xử lý tình huống cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở
- Hội LHPN TP Hà Nội: Tổ chức tập huấn, tọa đàm về phòng, chống tội phạm

Hội LHPN TP Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng nắm bắt thông tin, xử lý tình huống cho lực lượng nòng cốt tại cơ sở

Nhằm xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt tại các chi, tổ phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, trong tháng 7, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt thông tin, xử lý tình huống cho 902 chị là lực lượng nòng cốt, cán bộ Hội Phụ nữ tại cơ sở. Tại chương trình tập huấn, các chị đã được trang bị kiến thức, thông tin về “Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và “Một số vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo và phương pháp, kỹ năng xử lý tình huống trong công tác vận động hội viên phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước”; một số kỹ năng vận động quần chúng và xây dựng lực lượng cốt cán Tôn giáo.

Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết nhằm giúp lực lượng nòng cốt, cốt cán Hội phụ nữ cơ sở phát huy vai trò, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp HVPN thực hiện các Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; không tập trung đông người; không tham gia diễu hành, biểu tình trái phép, không nghe theo xúi giục của kẻ xấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc của HVPN và nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hội LHPN TP Hà Nội: Tổ chức tập huấn, tọa đàm về phòng, chng tội phạm

Sáng ngày 19/7, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức tập huấn về tình hình tội phạm ma túy, cách nhận biết các loại ma túy, thủ đoạn của tội phạm ma túy và giải pháp tuyên truyền phòng chống ma túy cho gần 120 cán bộ chuyên trách Thành, quận, huyện và cơ sở, qua đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội; thực hiện quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội trong các cấp hội phụ nữ Hà Nội.

 Ảnh minh họa

 Hội LHPN Hà Nội tổ chức tập huấn về tình hình tội phạm ma túy cho cán bộ Hội


Cũng dịp này,Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ Hà Nội trong phòng, chng ma túy, phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH”. Qua đó tạo diễn đàn để các đại biểu cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệmnhằm phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới;đô thị văn minh, phòng chống xâm hại trẻ em; tăng hiệu quả công tác phối hợp với các ngành trong việc tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư…

Được biết, hiện nay toàn Thành phố Hà Nội có 549 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia lực lượng tình nguyện viên của đội công tác xã hội tình nguyện. Nhiều mô hình hiệu quả tại cơ sở được các cấp Hội triển khai như: CLB phòng chống tội phạm và TNXH, CLB phụ nữ với pháp luật, CLB phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em, Nhóm liên gia phòng chống ma túy, Nhóm nòng cốt trong tuyên truyền bằng tiểu phẩm dưới hình thức sân khấu hóa, Tổ phản ứng nhanh tố giác tội phạm.

Bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội cho biết, thời gian tới, các cấp Hội tập trung làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với lực lượng công an, MTTQ và các đoàn thể trong công tác phòng chống tội phạm và TNXH, trong triển khai nghị quyết tịch 01 về “Quản lý giáo dục người thân không phạm tội và mắc các TNXH”; rà soát nhân rộng các mô hình tuyên truyền hiệu quả tại cộng đồng, địa bàn dân cư; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng những vấn đề bức xúc tại địa phương; phát huy vai trò của phụ nữ trong việc phát hiện tố giác tội phạm trên địa bàn …

Đà Nẵng, Hồng Ngọc

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video