Hội LHPN Hà Nội: Thiết thực các phong trào thi đua yêu nước

11/07/2013
Lấy việc “hoạc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nguồn động lực thúc đẩy, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước do Hội LHPN Hà Nội triển khai thực hiện đã đạt được nhiều thành công, góp phần đáng kể vào việc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Gắn phong trào với tình hình thực tế

Năm 2008 Hà Nội mở rộng địa giới. Hội LHPN Hà Nội đã kịp thời thay đổi trong việc đưa ra những chỉ tiêu thi đua phù hợp với các vùng miền. Có các giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với các đơn vị có khó khăn để tạo sự đồng đều trong phong trào phụ nữ toàn thành phố. Các phong trào thi đua của Hội đều gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội, góp phần giải quyết các vấn đề phức tạp của Thành phố và đáp ứng nhu cầu lợi ích của các tầng lớp phụ nữ. Điển hình là các phong trào: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo tăng giàu, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; xây dựng nếp sống thanh lịch của người Hà Nội, xây dựng nông thôn mới…

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua, Hội Phụ nữ từ Thành phố đến cơ sở đã đăng ký và thực hiện nhiều công trình, phần việc thi đua hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo, chăm lo cho các đối tượng và gia đình chính sách như: xây, sửa nhà tình nghĩa, tình thương, tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, vượt khó…; Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn thi đua theo cụm, khuyến khích tính chủ động của quận/huyện/thị xã và cơ sở trong việc lựa chọn, xác định các nội dung thi đua phù hợp với tình hình thực tế; định kỳ giao ban rà soát, đánh giá kết quả và tiến độ thực hiện; kịp thời  rút kinh nghiệm, khắc phục các vấn đề còn hạn chế. Coi trọng công tác sơ, tổng kết, biểu dương khen thưởng định kỳ và theo từng giai đoạn. Tăng cường phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tốt, việc làm sáng tạo, các gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng, Báo Phụ nữ Thủ đô, website của Hội.

Thi đua theo tấm gương của Bác

 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố cho biết, 5 năm qua, với tinh thần đổi mới và sáng tạo, Hội LHPN Hà Nội đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng và liên tục trên nhiều lĩnh vực, lan toả trong mọi tầng lớp phụ nữ, vừa có ý nghĩa chính trị to lớn, vừa mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. 

5 năm qua, Hội đã giúp đỡ nhiều chị em làm kinh tế, giúp gần 17 nghìn hộ hội viên thoát nghèo, đã có 978.085 lượt phụ nữ được vay trên 9.000 tỉ đồng, hơn 100 ngàn phụ nữ và con em được dạy nghề, giới thiệu việc làm...

Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai nền nếp, sáng tạo. Các cấp Hội chủ động đăng ký các nội dung, mô hình học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện nếp sống người Hà Nội thanh lịch – văn minh, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện kỷ cương hành chính trong hội họp, phong cách làm việc, tiết kiệm trong chi tiêu gia đình và trong công việc...  Thông qua đó, ý thức tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng lên rõ rệt, biểu hiện qua công việc hàng ngày, trong các mối quan hệ, ứng xử với đồng nghiệp, gia đình, xã hội. Nhiều mô hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... đã lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. 

Gắn kết hoạt động của Hội với phong trào của Thành phố

 Năm 2013, thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội, Ban thường vụ Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã đăng ký xây dựng 243 “Chi hội phụ nữ văn minh”, tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của các cấp hội, động viên cán bộ hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy tài năng sáng tạo, đóng góp công sức cho sự nghiệp đổi mới Thủ đô và đất nước.

Theo đó, phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” đã vận động  trên 90% cán bộ hội viên và 80% nữ công nhân viên chức Thủ đô đăng ký tham gia. Hàng năm có gần 90%  cán bộ, hội viên phụ nữ đạt chuẩn mực “Trung hậu – sáng tạo - đảm đang – thanh lịch”. Phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng” cũng đi vào chiều sâu, hiệu quả, gắn với giữ gìn trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị và trở thành hành động chung của nhân dân thành phố.

Góp phần vào những thành tích này, là hàng chục ngàn hội viên, cán bộ Hội trên toàn thành phố. Nhân dịp này, Hội LHPN Hà Nội đã biểu dương 51 đơn vị, 32 gia đình và 151 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua yêu nước trong 5 năm qua. 

Theo báo Phụ nữ Thủ đô

CÁC ĐỀ ÁN

Video