Hội LHPN huyện Tây Hòa và Sông Hinh: giao lưu kết nghĩa nâng cao nghiệp vụ công tác Hội

14/03/2009
Sáng 13/3, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Tây Hòa và Ban Chấp hành LHPN huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) tổ chức giao lưu kết nghĩa.

Hoạt động kết nghĩa này nhằm mục đích trao đổi nghiệp vụ công tác Hội trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Hội LHPN hai huyện sẽ phối hợp vận động hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số ở hai xã giáp ranh là xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) và xã Sơn Giang (huyện Sông Hinh) chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội...

Theo đó, hàng tháng, hàng quý Ban chấp hành Hội LHPN huyện Tây Hòa và Sông Hinh sẽ báo cáo cho nhau diễn biến tình hình địa phương cũng như tâm tư nguyện vọng của hội viên, phụ nữ và dư luận xã hội của hai xã, để hai bên có biện pháp chỉ đạo công tác Hội kịp thời, thiết thực và hiệu quả. 

Ngọc Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video