Hội LHPN Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Đẩy mạnh các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế

25/06/2008
Để góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo, thời gian qua Hội LHPN huyện Nghi Xuân đã có nhiều biện pháp tích cực như:

Hội LHPN huyện đã chủ động khai thác nguồn vốn thông qua việc ký uỷ thác với ngân hàng CSXH huyện; duy trì và phát huy nguồn vốn TDTK Quỹ phát triển vì phụ nữ nghèo; huy động tiết kiệm tại chỗ; xây dựng quỹ tình thương giúp hộ nghèo phát triển kinh tế...

Đến nay, tổng nguồn vốn các cấp hội quản lý và điều hành là 42.691.574.000 đồng. Từ nguồn vốn trên, 6 tháng đầu năm 2008 các cấp Hội đã xây dựng được 66 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp 258 hộ nghèo có địa chỉ, xây dựng 4 mô hình tình thương. Các hoạt động của Hội đã góp phần giúp đỡ hội viên từng bước ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá cho thu nhập trên 30 triệu đồng./.

Trương Thị Lượng
Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video