Hội LHPN Thành phố Hà Nội chỉ đạo điểm về phát thẻ hội viên

30/10/2009
Vừa qua, Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo điểm phát thẻ hội viên tại Hội LHPN xã Tiền Yên - huyện Hoài Đức với mục đích nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên tại cơ sở, nâng cao nhận thức của hội viên về quyền và trách nhiệm đối với tổ chức Hội.

Trước khi tiến hành phát thẻ, Ban Thường vụ Thành Hội đã chỉ đạo Hội LHPN xã Tiền Yên tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng tập hợp thu hút hội viên, công tác quản lý và sinh hoạt hội tại cơ sở; tổ chức toạ đàm với cấp uỷ, chính quyền địa phương và cán bộ hội viên tại các chi, tổ nắm bắt tình hình và nhu cầu, nguyện vọng của chị em, lấy ý kiến đóng góp xây dựng quy chế quản lý và sử dụng thẻ.

Là một xã thuần nông,Tiền Yên hiện có 2 chi hội, 23 tổ phụ nữ với 1039 hội viên, là đơn vị được xếp loại khá trong phong trào phụ nữ huyện Hoài Đức. Trong những năm qua, Hội LHPN xã đã tập trung đầu tư củng cố kiện toàn các chi, tổ Hội, thành lập 2 CLB sức khoẻ sinh sản với 60 thành viên, 2 CLB phòng chống suy dinh dưỡng với 80 thành viên tham gia... Đội ngũ bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, 60% uỷ viên BCH và 100% cán bộ chi hội có trình độ học vấn PTTH trở lên trong đó 50% được đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ từ sơ cấp trở lên. 100% các tổ có sổ sách ghi chép về tình hình di biến động hội viên.

Tuy nhiên công tác tập hợp thu hút, phát triển hội viên, quản lý hội viên vẫn còn một số khó khăn, tồn tại. Do điều kiện kinh tế, nhiều chị em sống bằng nghề buôn bán vào nội thành, do vậy tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt chưa cao. Kỹ năng điều hành sinh hoạt, tổ chức hoạt động của một số cán bộ chi, tổ còn lúng túng. Việc theo dõi hội viên tham gia các kỳ sinh hoạt chưa thường xuyên, nền nếp.

Sau buổi toạ đàm, ngày 14/10/2009, Hội LHPN xã đã tổ chức phát thẻ cho 40 hội viên tiêu biểu đồng thời triển khai tới các chi, tổ phụ nữ tổ chức phát thẻ cho 100% hội viên tại buổi sinh hoạt chi, tổ kỷ niệm 20/10. Cùng với việc phát thẻ hội viên, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã chỉ đạo Hội LHPN xã làm tốt công tác quản lý thẻ; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ chi, tổ; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về Điều lệ Hội, đa dạng hoá các mô hình, loại hình hoạt động phù hợp, thiết thực để tập hợp thu hút thêm nhiều phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

 

 

Ban Tổ chức Cán bộ
Hội LHPN TP. Hà Nội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video