Hội LHPN tỉnh Điện Biên

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: tổ 5 phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính (nếu có);
Emai: phongtonghoppndb@gmail.com

Chủ tịch: Đỗ Thị Thu Thủy

Số điện thoại: 02153.827.106

Email: thuthuydb77@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Tổ chức – Hành chính                                Điện thoại: 02153.836.262

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                           Điện thoại: 02153.824.403

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02153.827.467

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video