Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 98, Đường Phan Đình Phùng, phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh
Email: hoiphunu_hatinh@yahoo.com.vn
Website: https://hoiphunu.hatinh.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Thị Việt Hà

Số điện thoại:

Email: viethapnht@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                                           Điện thoại:

- Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế Gia đình Xã hội                       Điện thoại:

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                                            Điện thoại:

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp                                           Điện thoại:

- Ban Tổ chức – Kiểm tra                                                                      Điện thoại:

- Quỹ phát triển phụ nữ                                                                         Điện thoại:

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video