Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp

14/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 31, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Số điện thoại: 0277.3851.809
Fax: 0277.856.250
Địa chỉ email: vphoiphunudt@yahoo.com.vn

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Bình

Số điện thoại: 02773.872.028

Email: binhttnguyendt@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                        Điện thoại: 02773.851.809

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                              Điện thoại: 02773.856.135

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại: 02773.858.768

- Ban Tuyên giáo - Chính sách Luật pháp          Điện thoại: 02773.875.111

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video