Hội LHPN tỉnh An Giang

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 6, Lê Lợi, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên
Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính nếu có: 02963.852.874
Địa chỉ email: vanthupnag@gmail.com ; webhoilhpnag@gmail.com

Chủ tịch: Lê Bích Phượng

Số điện thoại: 02963.952.185

Email: pandavang79@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                                         Điện thoại: 02963.956.013

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                        Điện thoại: 02963.957.115

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp        Điện thoại: 02963.955.797

 

 

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video