Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Khu trung tâm hành chính, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Số máy trực trong giờ hành hành chính: 02913.823.895
Email: phunutinh_bl@yahoo.com

Chủ tịch: Trương Hồng Trang

Số điện thoại: 02913.820.237

Email: trangth.baclieu@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                                          Điện thoại: 02913.949.424

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại: 02913.820.609

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp         Điện thoại:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video