Hội LHPN tỉnh Bến Tre

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 58 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
Số điện thoại: 02753.822.168
Số Fax: 02753.825.071
Email: hlhpn@bentre.gov.vn

Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Thoa

Số điện thoại: 02753.545.620

Email:

 

Các ban/đơn vị:

- Xây dựng tổ chức Hội                                                 Điện thoại: 02753.822.168

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                    Điện thoại: 02753.545.625

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp                    Điện thoại: 02753.815.579

- Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế                           Điện thoại: 02753.838.909

 

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video