Hội LHPN tỉnh Bình Định

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 21 Mai Xuân Thưởng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số máy trực trong giờ hành chính: 02563.822.872
Email: hoiphunubinhdinh@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Thủy

Số điện thoại: 02563.822.219

Email: hthuy781976@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                      Điện thoại: 02563.822.872

- Ban Xây dựng tổ chức Hội                               Điện thoại: 02563.811.826

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại: 02563.818.021

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02963.955.797

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video