Hội LHPN tỉnh Bình Thuận

13/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 423 Trần Hưng Đạo, phường Bình Hưng, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Số máy trực trong giờ hành chính: 02523.821.668
Email: vanphongphunubinhthuan@gmail.com hoặc vanphongphunutinhbt@yahoo.com.vn
Chủ tịch: Lê Thị Hải Yến

Số điện thoại: 02523.823.250

Email: yenqc997@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                               Điện thoại: 02523.831.753

- Ban Xây dựng Hội                   Điện thoại: 02523.827.716

- Ban Phong trào                        Điện thoại: 02523.823.249

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video