Hội LHPN tỉnh Hà Giang

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 3 đường 20/8, Phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang
Số máy trực trong giờ hành chính: 02193.866.466
Email: hamyswd@gmail.com

Chủ tịch: Chu Thị Ngọc Diệp

Số điện thoại:

Email: ctndiep.hlhpnt@hagiang.gov.vn

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                          Điện thoại: 02193.866.466

- Ban Tuyên Giáo                                  Điện thoại: 02193.862.381

- Ban Chính sách Luật pháp                 Điện thoại:

- Ban Gia đình xã hội                            Điện thoại:

- Ban Tổ chức                                       Điện thoại:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video