Hội LHPN tỉnh Hà Nam

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 102, Đường Lê Công Thanh, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Số máy trực trong giờ hành chính: 02263.841.901; ngoài giờ hành chính bảo vệ: 02263.852.691
Emil: vanphongpnhn@gmail.com

Chủ tịch: Phạm Thị Bích Ngọc

Số điện thoại: 02263.852.696

Email: bichngoc199@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                          Điện thoại: 02263.841.901

- Ban Tổ chức                                       Điện thoại: 02263.857.317

- Ban Phong trào                                   Điện thoại: 02263.857.319

CÁC ĐỀ ÁN

Video