Hội LHPN tỉnh Hải Dương

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Đường Đỗ Ngọc Du, Phường Tân Bình, TP. Hải Dương
Điện thoại:
Số máy trực trong và ngoài giờ hành chính: 0320 3.897590 Fax 0320.3.897.593
Email: hoiphunuhaiduong@gmail.com

Chủ tịch: Trần Thị Thanh Thảo

Số điện thoại: 02203.897.589

Email: thanhthaohpnhd@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban XDTC Hội, Văn phòng                                          Điện thoại: 02203.897.590

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                     Điện thoại:

- Ban Tuyên giáo, chính sách – Luật pháp                     Điện thoại:

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video