Hội LHPN tỉnh Hòa Bình tích cực xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em

17/11/2021
Nhằm tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, Hội LHPN tỉnh đã đa dạng hóa các nguồn lực, thực hiện công tác trẻ em gắn với các chương trình, đề án, cuộc vận động, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện với phụ nữ, trẻ em.
Tập huấn phòng chống tệ nạn xã hội tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu

Những năm qua, Hội đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng, ký kết chương trình phối hợp liên ngành giữa Hội phụ nữ - Công an - Tòa án - Viện kiểm sát tỉnh trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2022 với mục đích nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; bảo đảm các vụ việc liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Năm 2020, Hội đã tổ chức hội thảo đánh giá 1 năm thực hiện Chương trình phối hợp, qua đó, các đại biểu đã có sự trao đổi chia sẻ, thống nhất trong cách chỉ đạo điều hành một số nội dung, hoạt động trong thời gian tiếp theo.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Hội LHPN tỉnh đã huy động gần 1,9 tỷ đồng từ dự án “Tăng cường vai trò của phụ nữ và trẻ em gái tỉnh Hòa Bình trong phòng, chống bạo lực giới” do Liên minh Châu Âu tài trợ để thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại 16 xã thuộc 4 huyện Mai Châu, Lạc Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc. Các cấp Hội phụ nữ đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các thành viên trong gia đình và cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống xâm hại tình dục phụ nữ, trẻ em. Hội đã quan tâm đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tổ chức 57 lớp tập huấn; 90 cuộc hội thảo, tọa đàm, hội thi với chủ đề “Chia sẻ yêu thương”, “Pháp Luật về Bình đẳng giới”, “Tìm hiểu Luật Phòng, chống BLGĐ, và Luật Trẻ em”, “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”, “Tìm hiểu Luật Hôn nhân và gia đình”; tổ chức 441 cuộc truyền thông giao lưu sân khấu hóa, tiểu phẩm tuyên truyền, sinh hoạt chuyên đề; 1.021 cuộc truyền thông về các kiến thức, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em thông qua các tổ, nhóm phụ nữ...

Ngoài việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua tọa đàm, tập huấn, hội thi, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chi hội… phối hợp tuyên truyền trên báo, đài, các trang mạng xã hội tỉnh. Đồng thời, biên soạn và phát miễn phí 1.000 cuốn sổ tay, 5.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em; 13.540 tờ thông tin phụ nữ Hòa Bình và 3.287 cuốn tài liệu, 22 bộ tranh truyền thông, đĩa DVD của TW Hội tới 100% cơ sở Hội. Thành lập tổ tư vấn “Về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân của Hội LHPN tỉnh Hòa Bình”, tính đến nay, tổ tư vấn đã nhận và tư vấn thành công 8 vụ gặp khó khăn trong xây dựng gia đình hạnh phúc; thành lập mới và duy trì, nhân rộng 254 mô hình CLB Phòng, chống bạo lực gia đình; Phụ nữ với pháp luật; Gia đình hạnh phúc, bền vững; mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh đã có những hoạt động thiết thực, thăm hỏi động viên, tư vấn, hỗ trợ kịp thời phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; tiếp nhận, giải quyết đơn thư của hội viên phụ nữ về những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Trong nhiệm kỳ qua các cấp Hội đã tiếp nhận và giải quyết 12 đơn thư liên quan đến hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai, bạo lực gia đình, tranh chấp tài sản… tham gia hòa giải 255 vụ trong đó hòa giải thành công 239 vụ.

Từ sự vào cuộc của các cấp Hội đã mang lại kết quả bước đầu, hội viên phụ nữ đã ý thức hơn trong việc trang bị kiến thức để bảo vệ cho bản thân và gia đình, thay đổi hành vi thói quen thiếu an toàn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tệ nạn, tác động tiêu cực  đang diễn ra và cần sự vào cuộc của các cấp Hội, sự phối hợp chung tay của các cấp, ngành và mỗi người trong gia đình để xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ trẻ em. Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”, chú trọng hoạt động bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển toàn diện.

Bùi Tuyết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video