Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: Hướng dẫn 1.310 hộ kinh doanh mua các loại thực phẩm phải có sổ ghi chép nguồn gốc rõ ràng

30/12/2019
Đó là con số trong báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2019” của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án 938

Với vai trò là Trưởng Ban Điều hành đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2019” (Đề án 938), 3 năm qua Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động phong phú.

Kết quả đạt được, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch… phối hợp với Đài Phát Thanh-Truyền hình và Báo Khánh Hòa thực hiện 12 chuyên mục, phóng sự, chương trình “Phụ nữ và Cuộc sống” về các nội dung: Mất cân bằng giới tính khi sinh; vai trò phụ nữ trong trong công tác dân số-KHHGĐ; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng khó khăn vùng sâu vùng xa, hệ lụy của phá thai ở tuổi vị thành niên, thanh niên; phòng, chống bạo lực gia đình; An toàn thực phẩm; Kiến thức cho cha mẹ trong chăm sóc nuôi dạy con; Phụ nữ với pháp luật…; Tổ chức được 93 lớp tập huấn, truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật, an toàn thực phẩm, kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong truyền thông... cho 5.572 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tại cộng đồng; Tổ chức 32 buổi trợ giúp pháp lý cho phụ nữ và các đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Các nội dung của Đề án được tập trung thực hiện thống nhất từ trung ương đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân về “An toàn thực phẩm”, “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em”. Hướng dẫn 1.310 hộ kinh doanh mua các loại thực phẩm phải có sổ ghi chép nguồn gốc rõ ràng, lưu trữ mẫu thức ăn, vận động hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống và chế biến thực phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; vận động 40.148/49.810 (80,6%) hội viên sản xuất, kinh doanh nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp kiểm tra thực phẩm tại 34 cơ sở sản xuất, chế biến, buôn bán thực phẩm và các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, qua kiểm tra các sơ sở, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về VSATTP... góp phần thực hiện tốt vấn đề về ATTP cho du khách và người dân trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng trong việc nói không với thực phẩm bẩn, thực hiện trách nhiệm bảo đảm vệ sinh, an toàn trong sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm vì chất lượng cuộc sống.

Các cấp Hội chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhà trường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em, tập trung hướng dẫn các em kỹ năng tự nhận biết và tự phòng tránh bảo vệ bản thân mình trước các hành vi xâm hại, phòng chống bạo lực học đường, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong và ngoài trường học…;Thành lập Góc tư vấn hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững… Hình thức tư vấn: trực tiếp (điện thoại) và gián tiếp (Hỏi – đáp trên trang web của Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa: www.phunu.khanhhoa.gov.vn); …

137/137 cơ sở Hội tiếp tục kiện toàn các mô hình phù hợp với địa phương hướng tới mục tiêu mỗi cơ sở Hội có ít nhất 01 mô hình hiệu quả về hỗ trợ phụ nũ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ như mô hình Xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển bền vững, Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, Phụ nữ lên tiếng Uống có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông… Từ đó các thành viên được chia sẻ, giao lưu, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về nuôi dạy con tốt, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm….; bên cạnh việc “lên tiếng kịp thời”, Hội còn giám sát quá trình giải quyết vụ việc và hiệu quả can thiệp. Trong những năm qua các cấp Hội đã giải quyết kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại tình dục phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra các trường hợp bạo lực, xâm hại tình dục nghiêm trọng mà Hội không lên tiếng.

Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án, đã khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Đề án đạt hiệu quả.                                                                             

Vân Hạ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video