Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 838 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại: 02973.811.105
Email: hlhpn@kiengiang.gov.vn hoặc hlhpntinhkiengiang@gmail.com

Chủ tịch: Trần Thu Hồng

Số điện thoại: 02973.811.080

Email: hong72pnkg@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng – Xây dựng Tổ chức                        Điện thoại: 02973.811.110

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                           Điện thoại: 02973.929.516

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02973.929.367

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video