Hội LHPN tỉnh Kon Tum

15/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 678 03B cũ, Đường Trần Phú, Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại trực: 02603.861.752
Fax: 02603.861.752
Email: hoiphunukontum@gmail.com

Chủ tịch: Y Phương

Số điện thoại:

Email: yphuongubmtkt@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                      Điện thoại: 02603.916.872

- Ban Xây dựng tổ chức Hội- Chính sách, Luật pháp       Điện thoại: 02603.910.754

- Ban Tuyên giáo Gia đình, Xã hội Kinh tế                        Điện thoại: 02603.910.735

CÁC ĐỀ ÁN

Video