Hội LHPN tỉnh Nam Định ký giao ước thi đua năm 2021

24/02/2021
Thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua năm 2021.
Ký kết giao ước thi đua giữa Hội LHPN tỉnh và các huyện, thành phố, đơn vị trực thuộc

Chủ đề giao ước thi đua năm 2021 của Hội LHPN tỉnh Nam Định là Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền’. Các hoạt động trọng tâm gồm: Tập trung hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Thực hiện hiệu quả khâu đột phá Phát huy nội lực, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong toàn tỉnh, chủ động tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; Tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tham gia có hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hệ thống Hội.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; Chú trọng triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội, nâng cao chất lượng tổ chức hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; Tiếp tục tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ thực hiện ‘mục tiêu kép’: quyết liệt phòng chống dịch Covid - 19 và tập trung phát triển kinh tế; Hướng dẫn các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Hội.

Triển khai hiệu quả Dự án 3, Đề án 938 ‘Tuyên truyền, giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ’; Đề án 939 ‘Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp’; Duy trì hoạt động quỹ Học bổng Hoàng Ngân; thực hiện chương trình ‘Đồng hành cùng phụ nữ biên cương’ giai đoạn 2021- 2025; Phối hợp với các Ngân hàng, TYM ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn hỗ trợ cho phụ nữ vay phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng hoạt động uỷ thác, phấn đấu tăng dư nợ, giảm tỷ lệ nợ quá hạn, không có nợ xấu.

Tại hội nghị cũng đã diễn ra nội dung ký giao ước thi đua giữa Hội LHPN 03 huyện ven biển Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng với các Đồn biên phòng trên địa bàn, qua đó tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của hai ngành, của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đẩy mạnh phong trào quần chúng ở địa phương góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, tạo sức mạnh tổng hợp phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương.

Ký kết giao ước thi đua giữa Hội LHPN 3 huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng và các đồn biên phòng đóng trên địa bàn.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã phát động “Tuần lễ áo dài” trong các cấp Hội (từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2021) nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam.

Ngô Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video