Hội LHPN tỉnh Nam Định tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và công tác tôn giáo

25/09/2009
Vừa qua, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ Hội, các đồng chí báo cáo viên của Hội LHPN tỉnh và 22 chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở nơi có đông đồng bào công giáo trong tỉnh.

 Lớp tập huấn đã tập trung vào những điểm mới của 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X; kỹ năng giám sát và phản biện xã hội; các văn bản pháp luật Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo;“Qui định một số điều trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nam Định” của UBND tỉnh Nam Định và phương pháp vận động quần chúng tôn giáo….

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, các học viên được thảo luận, trao đổi kinh nghiệm gắn giữa lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội và những giải pháp thiết thực để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; các chỉ tiêu Nghị quyết đại Hội phụ nữ tỉnh lần thứ XIV nửa cuối nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Ban Chính sách- Luật pháp
Hội LHPN tỉnh Nam Định

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video