Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận

16/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Đường Phan Chu Trinh, Khu phố 6, Phường Mỹ Bình, Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận.
Điện thoại trực: 02593.822.665, 02593.823.975
Email: hoiphununinhthuan@gmail.com

Chủ tịch: Phan Thị Ngân Hạnh

Số điện thoại: 02593.828.328

Email: nganhanhphan79@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Tổ chức Hành chính                                             Điện thoại: 02593.822.665

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                     Điện thoại: 02593.821.312

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp                    Điện thoại: 02593.824.789

- Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển                                       Điện thoại: 02593.836.129

 

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video