Hội LHPN tỉnh Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác phụ nữ cho cán bộ Hội cơ sở

29/05/2020
Trong 3 ngày từ 28-30/5/2020, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến về công tác phụ nữ cho 140 cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ cơ sở tại 7 điểm cầu.
Các học viên tham gia tập huấn

Nội dung khóa tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Công tác xã hội với phụ nữ; Kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Việc thực hiện chính sách hình sự Việt Nam về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; Giới thiệu Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao; Những vấn đề về gia đình qua giải quyết án hôn nhân gia đình; Phương pháp giải quyết, xử lý vụ việc xâm hại như bạo hành, xâm hại tình phụ nữ, trẻ em; Chia sẻ kinh nghiệm giám sát nhóm cộng đồng của Hội LHPN Phường 1, thành phố Đông Hà và trao đổi giải quyết một số vướng mắc ở cơ sở trong quá trình thực hiện hoạt động công tác Hội trong năm 2020.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, phương pháp vận động hội viên, phụ nữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Thanh Thúy

CÁC ĐỀ ÁN

Video