Hội LHPN tỉnh Quảng Trị tích cực tham gia công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp

14/03/2016
Diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân hân hoan chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng đang thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, sự tập trung chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội… Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình và tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử đạt kết quả tốt nhất.

Theo đó, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành kế hoạch số 296/KH-BTV ngày 17/2/2016 hướng dẫn tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Để đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của chị em phụ nữ, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn biên soạn tài liệu tuyên truyền các nội dung cơ bản liên quan đến cuộc bầu cử làm tài liệu sinh hoạt cho hội viên; cử cán bộ tham gia các cuộc giao ban của các huyện/thị/ thành phố để quán triệt nội dung các hoạt động triển khai về cơ sở, phân công cán bộ về dự sinh hoạt hội viên để nắm tình hình và tuyên truyền về bầu cử trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Quán triệt tinh thần của Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp về việc đảm bảo trong danh sách chính thức người ứng cử có ít nhất 35% là nữ, các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực rà soát, tham mưu giới thiệu nguồn nhân sự cho Uỷ ban MTTQ cùng cấp khi tiến hành công tác hiệp thương. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nguồn nhân sự nữ để giới thiệu tham gia ứng cử viên đại biểu HĐND ở một số cơ sở huyện Hướng Hóa (vùng dân tộc) vẫn chưa đảm bảo theo quy định. Kết quả hiệp thương lần thứ nhất, ở cấp huyện có 9/10 đơn vị có tỷ lệ nữ ƯCV từ 35% trở lên; cấp xã có 100/141 xã có tỷ lệ nữ UCV đạt 35% trở lên. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp Hội tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ủy ban bầu cử, các hội nghị hiệp thương và có ý kiến về cơ cấu, nhân sự nữ cụ thể, tránh trường hợp một nữ ứng cử viên kết hợp nhiều cơ cấu; đề xuất việc sắp xếp ứng cử viên nữ theo đơn vị bầu cử để đảm bảo chất lượng và cơ hội trúng cử.

Ban Thường vụ Hội cũng đã có phiên làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, các Ban Đảng và UBND tỉnh đề xuất chỉ đạo cấp Ủy, Ủy ban bầu cử các cấp đảm bảo tỷ lệ nữ theo quy định.

Nhằm hỗ trợ nữ ứng cử viên, Hội đã tổ chức 1 lớp tập huấn trong thời gian 3 ngày trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết như các chính sách, chủ trương lớn của Đảng, nhà nước, các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương thuyết, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng chất vấn và giám sát của HĐND… cho 80 chị là cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn cấp cơ sở. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về bầu cử trong cán bộ, hội viên, phụ nữ ở các hội thi “Sự tham gia của người dân vào quản lý ngân sách nhà nước”, 3 cuộc đối thoại về chính sách.

Trong thời gian sắp tới, BTV Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức tiếp 3 lớp tập huấn cho các nữ UVC sau hiệp thương lần 3 (1 lớp ở tỉnh, 2 lớp ở cơ sở) và triển khai kế hoạch giám sát công tác hiệp thương nhằm tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 các cấp đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; đồng thời chỉ đạo cán bộ chuyên trách cấp huyện, cơ sở về các địa bàn tham gia sinh hoạt hội viên, vận động chị em hội viên phụ nữ tự mình đi bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân, đảm bảo tỷ lệ ít nhất 95% cử tri nữ tham gia bỏ phiếu./.

Nguyễn Thị Thu Thanh, PCT Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video