Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 11, Đường Trần Hưng Đạo, Khóm 6, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại trực: 02993.822.202
Email: vanphongphunusoctrang@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Huệ Chi

Số điện thoại: 02993821028

Email: huechist@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Ban Văn phòng – Xây dựng Tổ chức Hội                      Điện thoại: 02993.872.777

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                       Điện thoại: 02993.611.005

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp                      Điện thoại: 02993.827.525

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video