Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 3, Đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại trực: 02083.855.702
Email: phunuthainguyen@gmail.com

Chủ tịch: Phạm Thị Thu Thủy

Số điện thoại: 02083.851.201

Email: thuynv18@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                          Điện thoại: 02083.855.702

- Ban Xây dựng Tổ chức Hội                                Điện thoại: 02083.656.255

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                           Điện thoại: 02083.754.847

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02083.655.816

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video