Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 18 đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại trực trong giờ hành chính (Văn thư): 02376.660.197
Điện thoại trực trong và ngoài giờ hành chính (Bảo vệ): 02376.660.196
Email: vanphongpnthanhhoa@gmail.com

Chủ tịch: Ngô Thị Hồng Hảo

Số điện thoại:

Email: hhaotdth@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                         Điện thoại:

- Ban Xây dựng tổ chức Hội                                Điện thoại: 02376.660.189

- Ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Kinh tế               Điện thoại: 02376.660.169

- Ban Gia đình Xã hội                                           Điện thoại: 02376.660.159

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02376.660.167

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video