Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: 12 Đống Đa, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại trực: 02343.822.144
Email: vanphong.hlhpntth@gmail.com

Chủ tịch: Trần Thị Kim Loan

Số điện thoại: 02343.835.789

Email: trankimloan1308@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                                     Điện thoại: 02343.846.736

- Ban Xây dựng - Tổ chức Hội                                         Điện thoại: 02343.820.586

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                                       Điện thoại: 02343.835.788

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển và Khởi nghiệp phụ nữ:      Điện thoại: 02343.845.063

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video