Hội LHPN tỉnh Tiền Giang

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 02, Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại trực: 02733.872.200
Email: bichthuyhpn@gmail.com; vanthu.hoilhpntg@gmail.com

Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Phượng

Số điện thoại: 02733.973.734

Email: phuongpntg@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng Tổ chức                                            Điện thoại: 02733.872.200

- Ban Kinh tế - Gia đình                                        Điện thoại: 02733.874.871

- Ban Tuyên giáo, Chính sách – Luật pháp          Điện thoại: 02733.974.996

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video