Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang

17/06/2022
Địa chỉ trụ sở cơ quan: Số 65, đường 17/8, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại trực: 02073.824.173
Email: vanphongpntq@gmail.com

Chủ tịch: Phạm Thị Thúy Hà

Số điện thoại: 02073.816.822

Email: habtctu@gmail.com

 

Các ban/đơn vị:

- Văn phòng                                                        Điện thoại: 02073.824.173

- Ban Gia đình, Xã hội – Kinh tế                         Điện thoại: 02073.827.353

- Ban Xây dựng tổ chức Hội                               Điện thoại: 02073.811.068

- Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển                           Điện thoại: 02073.818.638

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video